بازاریابی فروش و صادرات

این بخش برای صادر کنندگان بسیار لازم و مفید خواهد بود. زیرا با توجه به اطلاعاتی که در نتیجه ارزیابی و تجزیه و تحلیل پتانسیل بازار، ریسکها و قوانین و مقررات مالی بازار هدف توسط کادر بازرگانی و حقوقی این مجموعه در اختیار ایشان قرار میگیرد، میتوانند با اطمینان بهترین تصمیم را جهت شروع صادرات به یک بازار جدید با کمترین هزینه و ریسک اتخاذ کنند، و شامل مراحل زیر میباشد:
  • ابتدا اطلاعات کاملی در مورد محصول صادراتی، شرایط حمل و نگهداری آن، قیمت تمام شده ، مزیتهای آن نسبت به محصولات مشابه و دیگر اطلاعات ابتدایی لازم از فروشنده دریافت میگردد.
  • در مرحله بعد تیم بازرگانی صادرات این مجموعه در مورد امکان صادرات این محصول از ایران و واردات آن به بازارهای هدف، گواهی های لازم جهت انجام امور صادرات و واردات ، نیازمند بودن به اموری مانند تغییر مبدا حمل ، قیمت فروش آن یا محصولات مشابه در بازارهای هدف و دیگر اطلاعات لازم را جمع آوری کرده و در اختیار مشتری قرار میدهند.
  • لطفا توجه داشته باشید، نتیجه تحقیقات این مجموعه بر اساس واقعیت های موجود در بازار هدف خواهد بود، زیرا سعی این مجموعه همواره بر این اساس استوار است که اطلاعات درست و دقیق در احتیار مستریان خود قراردهد.

پس از اتمام مراحل اولیه در صورت مناسب بودن شرایط و تصمیم مشتری به انجام روند صادرات وارد مرحله بعدی میشویم.

  • به دلیل حساسیت بیشتر این مرحله تیم حقوقی این مجموعه نیز با هماهنگی تیم بازرگانی  جهت انعقاد قراردادهای فروش مذاکرات لازم را با خریداران با هدف رسیدن به یک تفاهم بدون ریسک و شفاف برای طرفین آغاز می نماید. کارشناسان ما سعی بر این دارند تا در قرارداد مذکور حداکثر امنیت برای مشتریان ما لحاظ گردد و احتمال بروز ریسک به حداقل ممکن کاهش یابد و همچنین در صورت بروز اختلاف و یا کوتاهی طرف مقابل، قراداد مذکور از اعتبار و شرایط لازم جهت پیگیری سریع و نتیجه گیری در مراجع قضای برخوردار باشد.
  • در نهایت پس از انعقاد قرارداد نهایی و دریافت ضمانتهای لازم جهت حسن انجام کار، پروسه صادرات محصول شروع خواهد شد.