نمایشگاههای بین المللی

نمایشگاههای بین المللی بهترین روش برای ایجاد ارتباط با بازار هدف چه از جهت شناسایی شرکتهای تولید کننده محصولات مورد نیاز شما و یا شناساندن محصول تولیدی شما به بازار هدف میباشد. همچنین از آنجاییکه شرکت در این نمایشگاهها دارای شرایطی است که تامین آنها غالبا برای شرکتهای معتبر میسر است، مزیت دیگر آن اعتبار شرکت کنندگان میباشد که تا حد زیادی ریسک معاملات را کاهش میدهد.  
لطفا توجه فرمایید، خدمات این قسمت فقط در ترکیه و چین به دو صورت زیر قابل ارائه میباشد:

اول، تمایل شرکت متقاضی به حضور مستقیم در نمایشگاه که در این حالت خدمات زیر ارائه میگردد:

  • بررسی مناسب ترین نمایشگاه موجود با توجه به نوع کالا و میزان استقبال بازدیدکنندگان و تنوع مشارکت شرکتهای دیگر.
  • انجام هماهنگی های لازم جهت رزرو، طراحی و ساخت غرفه.
  • انجام امور حمل و گمرکی.
  • تامین نیروی متخصص و مترجم جهت حضور در نمایشگاه به منظور انجام مذاکرات و انعقاد قراردادهای لازم.

دوم، تمایل شرکت به حضور غیرمستقیم و دریافت اطلاعات نمایشگاه که در این حالت خدمات زیر ارائه میگردد:

  • دریافت و جمع آوری کلیه اطلاعات نمایشگاه مدنظر شامل (لیست شرکتهای شرکت کننده در نمایشگاه به همراه مشخصات ، کاتالوگ ، لیست قیمت و … ) و ارسال آنها برای ایشان.
  • معرفی شرکت و محصول تولیدی مشتری به شرکتهای حاضر در نمایشگاه بصورت ملاقات و یا پخش آگهی و در نهایت ارائه گزارش مربوطه به مشتری.
  • اخذ اطلاعات مشخص در خصوص کالا و شرکتی خاص که مد نظر مشتری میباشد.