امور بانکی و حوالجات ارزی

یکی از حساس ترین و مهمترین مراحل در روند صادرات و واردات کالا انتقال پول است. 

 زیرا هدف اصلی هر تجارتی کسب سود است و این مهم بدون دریافت پول محقق نمیگردد. همچنین اطمینان از پرداخت در قبال دریافت کالای مد نظر نیز نکته بسیار مهم است که عامل ایجاد بسیاری از اختلافات در امور بازرگانی میگردد، چه بسی باعث عدم انجام بسیاری از تجارتهای سودمند نیز شده است. بنابراین تمامی تلاشهای یک بازرگان میتواند با اشتباه در این مرحله برباد رود.

آنجاییکه دفاتر این مجموعه بصورت رسمی در کشورهای چین و ترکیه با ملیت بومی آنجا ثبت شده است، کلیه امور بانکی مانند حوالجات ارزی و گشایش اعتبارات اسنادی از طریق حسابهای بانکی رسمی این مجموعه و در کوتاهترین زمان قابل انجام میباشد، بطوری که حوالجات ارزی از حساب این شرکت ظرف یک روز و گشایش اعتبارات اسنادی طی 3 روز انجام میشود. همچنین امکان انتقال وجوه مشتریان محترم به تمامی بانکها و کشورهای طرف معامله و یا برعکس آن یعنی دریافت وجوه مشتریان از دیگر کشورها و تحویل آن در ایران نیز در کوتاهترین زمان میسر است.