خدمات حمل و نقل کارگو

خدمات لجستیک این مجموعه با توجه به وزن ، حجم و ارزش کالا و همچنین کشور و شرایط شرکت فروشنده و یا خریدار با استفاده از یکی روشهای زیر بصورت هوایی، زمینی و دریایی انجام خواهد شد.
  • حمل مستقیم از مبدا به مقصد: در شرایطی که فروشنده کالا موافقت کند کالا را بصورت EX-W تحویل دهد و نیازی به دریافت اسناد صادراتی در گمرک مبدا نداشته باشد. میتوان کالا را بصورت مستقیم به مقصد ایران حمل کرد. که این روش بهترین گزینه از لحاظ کمترین هزینه و کوتاهترین زمان خواهد بود.
  • حمل مستقیم از مبدا به مقصد با تغییر اسناد در اولین مرز ورودی: در این حالت با توجه به اینکه فروشنده کالا امور صادراتی در گمرک مبدا را خودش انجام میدهد ولی حساسیت زیادی به دریافت اسناد گمرکی در کشور واسطه ندارد، کالا پس از تحویل بصورت مستقیم به سمت مقصد نهایی حمل میگردد البته اسناد به گونه ای برای فروشنده تهیه میگردد که نشان دهنده حمل کالا به کشور واسطه خواهد بود، در این حالت در اولین مرز ورودی پس از تغییر اسناد حمل مربوطه، مسیر حمل کالا به مقصد نهایی در اسناد حمل تغییر میکند.
  • ترانزیت کالا از کشور واسطه: در این روش با توجه به اینکه محل تحویل کالا در یکی از نمایندگیهای فروش در کشور واسطه است و یا فروشنده کالا مشروط به تایید و دریافت اسناد رسید کالا در کشور واسطه اقدام به فروش کالا نموده است. دو راه مشروحه در زیر برای ارسال آن وجود دارد:

اول چنانچه کالا در  نمایندگی کشور واسطه تحویل گردد : پس از دریافت آن میبایست اسناد ماهیت کالا به گونه ای که در پروسه صادرات دچار مشکل نشود اصلاح پیدا کند و  بعد از انجام امور صادرات به مقصد نهایی حمل میگردد.

دوم چنانچه کالا به کشور واسط حمل گردد: در این حالت بعد از ورود کالا به گمرک کشور واسط با تغییر اسناد حمل و ماهیت کالا  بعد از انجام پروسه ترانزیت کالا به مقصد نهایی ارسال میگردد.

  • خدمات کارگو  و تحویل کالا درب انبار مشتری (DOOR TO DOOR): برای کالاهایی با حجم و وزن کم و یا کالاهایی که امکان واردات قانونی آن در مقصد وجود نداشته باشد، بر طبق در خواست مشتری امکان دریافت کالا در مبدا و تحویل آن درب انبار مشتری در مقصد هم ممکن میباشد. که بصورت کلی تمامی مراحل لازم جهت دریافت کالا در مبدا و تحویل آن در مقصدنهایی مدنظر مشتری توسط این مجموعه انجام میشود.