خدمات ترخیص کالا

امور ترخیص و دریافت مجوزهای لازم برای واردات و صادرات کالا

انجام صحیح پروسه گمرکی صادرات و واردات چه در کشور مبدا و یا مقصد میتواند تاثیر زیادی برای صرفه جویی در زمان و هزینه داشته باشد، زیرا در بسیاری از موارد بسیاری از ممنوعیتها و یا مجوزهای لازم فقط به دلیل عدم اظهار درست کالا پیش آمده است. بدیهی است با اظهار درست و تنظیم حرفه ای اسناد گمرکی میتوان انجام این پروسه را خیلی راحت تر و بدون محدودیت تر انجام داد و از بروز این اشتباهات تا حد زیادی جلوگیری کرد.

در این گروه از خدمات کلیه امور گمرکی لازم  برای واردات و صادرات کالا در کلیه گمرکات مبدا و مقصد، توسط کادر حرفه ای گمرکی این مجموعه انجام میگردد و شامل موارد زیر میباشد:

  • انجام کلیه خدمات گمرکی اعم از واردات و صادرات بصورت قطعی یا موقت
  • اخذ مجوزات لازم جهت واردات و صادرات کالا در مبدا و مقصد
  • اخذ مجوز ثبت سفارش 
  • اخذ مجوز استاندارد و بهداشت و سایر مجوزها و گواهی های لازم،
  • تامین شرایط لازم جهت دریافت تسهیلات مانند استفاده از ارزهای دولتی
  • تامین کارت بازرگانی