تامین ابزار و تجهیزات ایمنی و آتش نشانی

به دلیل همکاری مستقیم این مجموعه با شرکتهای MINIMAX , ZIEGLER, SIGNALINE, HOCHIKI اکثر محصولات تولیدی توسط برندهای نامبرده برای خریداران محترم قابل تامین میباشد. همچنین شرح نمونه ای از محصولات خریداری شده توسط این مجموعه برای مشتریان محترم در لیست زیرقابل مشاهده میباشد.

 • انواع ماشینهای آتش نشانی برای مصارف مختلف. 
 • پمپ های اطفاع حریق در انواع مختلف FIRE FIGHTING PUMP
 • مانیتور و نازل های پاشنده فوم و آب  WATER & FOAM NOZZLE
 • شیلنگ های آتش نشانی FIRE FIGHTING HOSE & TUBE 
 • انواع ردیابها حریق، دود، گاز و آتش FIRE DETECTOR, SMOKE DETECTOR, BEAM DETECTOR, GAS DETECTOR
 • انواع پنلهای اتصال و هشدار ALARM PANEL FOR FIRE SYSTEM
 • کابلهای حساس به حرارت Linear Heat Detection LHD Cable
 • کابلهای حساس به رطوبت WATER TRACKER CABLE
 • سیستمهای هشدار و ایمنی مورد نیاز صنایع دریایی  MARINE SAFETY & FIRE FIGHTING SYSTEM 
 • انواع علایم و چراغهای هشدار و راهنمایی مسیر EMERGENCY & SCAPE LIGHTING   
 • انواع لوله و اتصالات TUBE AND FITING
 • انواع قطعات یدکی مورد نیاز FIRE FIGHTING SPARE PARTS
 • مواد ضد رسوب ANTI-FOULING MATERIAL
 • شیر آلات خشک و مرطوب DRY & WET VALVES
 • اسپرینکلر SPRINKLER 
 • انواع گازهای خاموش کننده آتش. FIRE FIGHTING GAS
 • تجهیزات ایمنی فردی SAFETY EQUIPMENTS