خدمات بازرسی

هدف از انجام بازرسی کالا دریافت کالای خریداری شده مطابق سفارش است. 

از آنجاییکه بازرسی کالا بعد از آماده شدن کالا و قبل از انجام پروسه حمل انجام میشود، در صورت عدم اطمینان از فروشنده، گذاردن شرط بازرسی کالا کاملا ضروری است. زیرا در بهترین حالت یعنی اشتباه سهوی فروشنده باعث از بین رفتن وقت و کلیه زحمات قبلی میگردد و چنانچه این کار عمدی باشد باعث از بین رفتن سرمایه شما خواهد شد، که برای جبران آن میبایست از طریق پروسه قضایی اقدامات لازم صورت پذیرد که هم زمانبر و هم هزینه بر خواهد بود. در صورتی که با گذاردن شرط بازرسی کالا قبل از حمل، احتمال بروز این فاجعه را به راحتی از بین میبریم.

به منظور کاهش هزینه های بازرسی و کمک به مشتریان محترم جهت اطمینان از تحویل درست کالای خریداری شده از لحاظ کمی و کیفی، بررسی کمیت و کیفیت کالا از لحاظ ظاهری و آنچه که بتوان با بازدید نظری متوجه شد، توسط کادر این مجموعه در زمان تحویل کالا  انجام خواهد شد و تصاویر کالای دریافتی از زوایای مختلف برای مشتری ارسال میگردد.

بدیهی است در صورت نیاز به بازرسی فنی و تخصصی “به عنوان مثال بررسی کارکردن درست یک دستگاه یا بررسی موارد تشکیل دهنده و یا تایید آنالیز یک ماده” برای هر یک از کالاها اقدامات لازم جهت اخذ گواهی بازرسی از مراجع رسمی مربوطه که گواهی رسمی صادر میکنند میبایست انجام شود. شایان ذکر است این خدمات توسط این مجموعه با همکاری مراجع رسمی نیز قابل انجام می باشد.