سیستم اعلام حریق با استفاده از کابلهای حساس (LHD CABLE)

نحوه کار سیستم کابل دیجیتال LHD Signaline:

این کابلها به عنوان هشدار دهنده عمل میکنند به این صورت که، هسته این کابلها از دو فنر فولادی پیچ خورده و یک پوشش شیمیایی پلیمری حساس به حرارت که مابین این دو هسته قراردارد، تشکیل شده است. پس از رسیدن این پوشش حساس به دمای معین، ذوب می شوند و دو سیم فولادی با یکدیگر تماس پیدا می کنند و در نتیجه یک اتصال کوتاه سیستم را فعال می کنند.

سپس پنل موقعیت یاب با محاسبه طول کابل، ضمن ارسال پالس به سیستم هشدار و فعال کردن اعلام هشدار، مکان حرارت را نیز اعلام میکند.

نحوه کار سیستم رطوبت یاب

این کابلها به عنوان هشدار دهنده عمل میکنند به این صورت که، پوشش این کابلها از یک لایه فولادی پیچ خورده حساس به رطوبت تشکیل شده است. پس از رسیدن این پوشش حساس به رطوبت در نتیجه ایجاد یک اتصال کوتاه سیستم  فعال می شود.

سپس پنل موقعیت یاب با محاسبه طول کابل، ضمن ارسال پالس به سیستم هشدار و فعال کردن اعلام هشدار، مکان نفوذ آب و رطوبت را نیز اعلام میکند.

انواع کابلهای حساس به حرارت با توجه به میزان حساسیت به دما :

Signaline FT- 68 °C / 155 °F / M 45 °C
Signaline FT-EN 78 °C / 172 °F / M 45 °C
Signaline FT-EN 88 °C / 190 °F / M 70 °C
Signaline FT- 88 °C / 190 °F / M 70 °C
Signaline FT- 105 °C / 220 °F / M 85 °C
Signaline FT-R 185°C / 365 °F / M 125 °C
Signaline FT-X 230°C / 445 °F / M 170 °C

خدمات نمایندگی ما

  • لطفا توجه داشته باشید که به دلیل تحریمها، متاسفانه امکان خرید مستقیم از شرکت سیگنالاین توسط شرکتهای ایرانی وجود ندارد بنابراین کلیه ارتباطات از طریق دفتر ترکیه این مجموعه با رعایت ضوابط لازم انجام میشود.
  • فروش محصولات تولیدی این شرکت با بهترین قیمت به خریداران
  • اراعه خدمات پس از فروش. 
  • انجام کلیه امور مربوط به حمل و تغییر اسناد حمل تا مقصد نهایی.
  • اراعه مشاوره برای انتخاب بهترین محصول مورد نیاز.

جهت مشاوره با ما تماس بگیرید

905010883731+